Pranayama en Yoga

Pranayama en yoga

Pranayama is een onderdeel van yoga. Zoals je misschien al weet, is yoga veel meer dan alleen fysieke oefeningen. Yoga bestaat uit verschillende onderdelen die Patanjali beschrijft in zijn yoga sutras (hierin staan yogavoorschriften). Pranayama is het vierde pad van het achtvoudige pad uit deze yoga sutras.

Yoga staat voor eenheid en verbinding. De verbinding die we bij yoga zoeken, met onszelf én met de wereld, is volgens mij het beste met behulp van pranayama te vinden. Sterker nog, prana is het meest wezenlijke wat ons allemaal, op ieder moment, verbindt.

Oké….maar wat is pranayama?

Prana betekent kosmische energie, levensenergie of vitale energie. Omdat pranayama oefeningen op de adem gericht zijn, vertalen we in de praktijk prana vaak naar lucht of zuurstof. Maar prana is meer dan dat. De adem is het vervoersmiddel van prana, maar niet prana zelf.

Yama betekent controle. Ayama betekent expansie of regulatie. Pranayama betekent dus expansie en regulatie van levensenergie. Ofwel, controle van de ademhaling. Pranayama oefeningen zijn dus ademhalingsoefeningen, waarbij de adem als middel dient om het lichaam te voorzien van prana.

Wat moet ik me ongeveer bij die oefeningen voorstellen?

Wanneer je start met pranayama dan zal de eerste oefening gericht zijn op het bewustzijn van de adem. Pas als je hier voldoende bewust van bent, dan kan je deze gaan sturen. Daarna zullen de oefeningen zich richten op expansie of controle van de adem. Bij controle kan je denken aan het bewust ademen door de buik of borst, het inhouden van de adem of afwisselend door één van de twee neusgaten te ademen. Bij expansie kan je denken aan bewust meer tellen in of uit te ademen.

Wat heb ik aan Pranayama?

De ademhaling is de brug tussen ons lichaam en onze geest. In het dagelijkse leven zitten mensen steeds meer in hun hoofd en verliezen ze het contact met hun lichaam. Hierdoor zitten veel mensen erg hoog (in de borstkas in plaats van de buik) in hun ademhaling of zijn ze oppervlakkig gaan ademen. Door bewust terug te gaan naar je ademhaling maak je weer contact met je lichaam. Het controleren van de ademhaling maakt geest en lichaam stabiel. Als je ademhaling weer langzaam, diep en stabiel wordt, dan worden je lichaam en geest dit ook.

Pranayama oefeningen helpen je om je longcapaciteit beter te gebruiken. Dit brengt verschillende gezondheidsvoordelen met zich mee. Daarnaast helpen pranayama oefeningen voor ontspanning en concentratie van je geest.

In mijn blog, de voordelen van pranayama, ga ik hier dieper op in.

Wat heeft pranayama dan met yoga en verbinding te maken?

Yoga gaat niet alleen om verbinding tussen lichaam en geest. De verbinding die bij yoga wordt nagestreefd is de verbinding met het geheel. Ofwel: de kosmos, universum of de wereld. Als we ademen dan ademen we prana (kosmische energie) in en uit en staan we rechtstreeks in verbinding met de kosmos: het geheel. Bij iedere uitademing geven we weer energie terug, wat wordt opgenomen in het geheel, en kan worden ingeademd door andere organismen.

Dit besef en gevoel van verbinding als je bewust ademt, is een belangrijk onderdeel in de beoefening van Yoga.

Yogales bij Contentment Yoga Nijmegen

Ik besteed in al mijn lessen bij Contentment Yoga Nijmegen aandacht aan pranayama oefeningen. Deze zijn meestal aan het begin van de les, zodat studenten ook tijdens de asana beoefening in contact staan met hun ademhaling.